Čipovanie a vystavovanie PET pasov

Čipovanie znamená nezameniteľné označenie zvierat mikročipom.

Aplikácia čipu je rýchla, jednoduchá, takmer nebolestivá. Pomocou aplikátora podobného väčšej ihle sa čip zavedie do podkožia na ľavú stranu krku. Celý proces trvá asi 2 sekundy.


Po zavedení sa ešte správnosť umiestnenia mikročipu skontroluje čítacím zariadením. Pokiaľ je číselný kód  v poriadku čitateľný, čip bol aplikovaný správne.

 

Pes si prítomnosť čipu neuvedomuje. Materiál, z ktorého je čip vyrobený, je nedráždivý, ale  podporuje jeho prichytenie v mieste aplikácie. Putovanie čipu v podkoží je zriedkavé, ale nie vylúčené.

 

Dávame do pozornosti:

 

Od 1. novembra 2011 platí novelizovaný zákon č. 39/ 2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Podľa tohoto zákona MUSÍ vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky alebo fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označení transporderom – mikročipom spĺňajúcim normu ISO 11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júli 2011 a je riadne čitateľné. Psi, ktorí sú tetovaní po 3.7.2011, musia byť dodatočne označení transpondérom - mikročipom.

 

Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č.39/2007, t.j. pred 1. novembrom 2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí 30. septembra 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpondérom - mikročipom

 

OntarioAcanaFitminNobbyPRO Pu