Preventívna starostlivosť

základné klinické vyšetrenia zvierat, vakcinácie, odčervenie, ošetrenie zvierat produktami proti blchám, kliešťom a iným vonkajším parazitom, strihanie pazúrikov, čistenie uší, vytlačenie obsahu análnych váčkov, poradenstvo v oblasti výživy, chovu, starostlivosti a výcviku, pri kúpe šteniatka, starostlivosť o geriatrického pacienta...

Vakcinácia :

 

Vakcinácia mačiek

 

Mačiatka sa prvý krát vakcinujú proti infekčným chorobám vo veku 8-9 týždňov, druhá vakcinácia tou istou vakcínou sa vykonáva po uplynutí 3-4 týždňov od aplikácie prvej (11.-12. týždeň). Revakcinácia potom prebieha 1x za rok.

Vo veku 14-15 týždňov mačiatka vakcinujeme proti besnote, revakcinácia prebieha každoročne, spolu s ostatnými infekčnými chorobami.

 

Vakcinujú sa vždy len zdravé a odčervené zvieratá, počas gravidity a laktácie sa zvieratá nevakcinujú.

V niektorých prípadoch sa po vakcinácii prechodne vyskytne mierna apatia alebo nechutenstvo, jedná sa však o normálnu reakciu ktorá v priebehu 1-2 dní vymizne, v prípade lokálnej reakcie je to mierny svrbiaci opuch v mieste vpichu, ktorý sa stratí do 1 - 2 týždňov

 

Vakcinačná schéma pre mačky

 

vek mačky vakcína
6 - 9 týždňov RCP
9 - 12 týždňov RCPCh (FeLV)
12 - 15 týždňov RCPCh (FeLV) + R
každoročne RCPCh (FeLV) + R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

R – rinotracheitída (chrípka)

C – kaliciviróza

P – panleukopénia (mačací mor)

FeLV – mačacia leukémia

R – besnota (rabies)

 

Vakcinácia psov

 

Vakcinujeme vždy len zdravé a odčervené zvieratá. Gravidné a laktujúce feny sa nevakcinujú. Medzi jednotlivými vakcináciami býva podľa druhu vakcíny rozdiel v rozmedzí 2 - 4 týždne.

Šteniatka vakcinujeme kombinovanou vakcínou proti infekčným chorobám - psinke, infekčnej hepatitíde, infekčnej laryngotracheitíde, parvoviróze, coronavírusu a leptospiróze psov, a to vo veku 8 týždňov, vakcináciu opakujeme tou istou vakcínou o tri týždne. Infekčné choroby sa revakcinujú každoročne spolu s besnotou.

 

Besnota

 

Vakcinujeme po 12. týždni veku šteniatka, alebo 3 - 4 týždne po predchádzajúcej vakcinácii, revakcinujeme každý rok, spolu s infekčnými chorobami. Je zo zákona povinná.

V niektorých prípadoch sa po vakcinácii prechodne vyskytne mierna apatia alebo nechutenstvo, jedná sa však o normálnu reakciu ktorá v priebehu 1-2 dní vymizne, v prípade lokálnej reakcie je to mierny svrbiaci opuch v mieste vpichu, ktorý sa stratí do 1 - 2 týždňov.

 

Vakcinačná schéma pre psov

 

 vek šteňaťa   nákazová situácia 
   priaznivá  nepriaznivá 
 5 - 6 týždňov    DP
 7 - 8 týždňov  DHPPi  DHPPi 
 8 - 10 týždňov  DHPPi + L  DHPPi + L 
 12 - 14 týždňov  DHPPi + LR  DHPPi + LR 
 každoročne  DHPPi + LR   DHPPi + LR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

D – psinka (distemper)

P – parvoviróza

H – infekčný zápal pečene (hepatitída)

Pi – chrípka (parainfluenza)

L – leptospiróza

R – besnota (rabies)

 

Odčervenie

 

Na odčervenie sa používa buď pasta, tabletky, alebo spot-on prípravok v príslušnom dávkovaní podľa váhy. Dôležité je odčervenie v pravidelných intervaloch opakovať. Šteniatka sa odčervujú vo veku 2, 4 a 6 týždňov, a ďalej každé tri mesiace. Ak sa pri preventívnom odčervení objavia v truse parazity, zopakujeme ho o dva týždne ešte raz. Používané prípravky striedame.

 

Odčervovacia schéma pre psov a mačky

 

vek odčervenie
2 týždne jednorazovo
4 týždne jednorazovo
6 týždňov jednorazovo
3 mesiace jednorazovo
do 1 roka veku každé 3 mesiace
nad 1 rok veku každé 4 mesiace
Odčervenie:

 

Na odčervenie sa používa buď pasta, tabletky, alebo spot-on prípravok v príslušnom dávkovaní podľa váhy, spolu s veterinárom si vyberiete najvhodnejšiu formu pre vášho miláčika. Dôležité je odčervenie v pravidelných intervaloch opakovať. Šteniatka sa odčervujú vo veku 2, 4 a 6 týždňov, a ďalej každé tri mesiace. Ak sa pri preventívnom odčervení objavia v truse parazity, zopakujeme ho o dva týždne ešte raz. Používané prípravky striedame.

 

Taktiež poskytujeme možnosť výjazdu ku Vám domov. Stačí zavolať a dohodnúť si termín. Takýmto spôsobom poskytujeme všetky bežné veterinárne úkony a služby, ktoré sú realizovatelné v domácich podmienkach.

 

Cena výjazdu je 0,30 centov/km

 

Prevencia


- očkovania proti vírusovým a bakteriálnym infekciam psov, mačiek, fretiek, králikov, holubov a exotických vtákov
- antiparazitárny program - odčervovanie proti vnútorným parazitom, prevencia proti blchám, kliešťom, komárom
- preventívne prehliadky - včasné odhalenie ochorení

OntarioAcanaFitminNobbyPRO Pu