Hygienické návyky psov

Patrí k prvým výchovným úkonom, pokiaľ mame psa v byte.

Časté venčenie vytvára u psa skoro spojitosť, že pri vyprázdňovaní von je chválení a naopak v byte karhaný. Karhať ho budeme v byte psa bezprostredne po nežiadúcom vykonávaní potreby a to tak, že vezmeme noviny a dáme psovi po zadku pritom rázne vyslovujeme povel FUJ potom vezmeme šteňa von z bytu na miesto kde chceme aby sa vyšpinil. Opakujeme do vtedy kým sa šteňa nepýta samo von z bytu.

OntarioAcanaFitminNobbyPRO Pu